Etiketler

, , ,

           https://i0.wp.com/www.byeday.net/sna/assets/KMPinfoGT3-4.gif

 Ismael Peña-López

Mustafa Ajlan ABUDAK

 

  eLene2Learn araştırma projesi çerçevesinde iş arkadaşlarım Ana Rodera, Anna Espasa ve Teresa Guasch’nın bana sorduğu sorulardan iki tanesini sizlerle paylaşmak ve verdiğim cevaplar ile sosyal ağ teknolojileri ve öğrenmedeki etkileri hakkında kısa bir profil çıkarmak istedim.

Sosyal Ağ Teknolojilerinin  öğretme-öğrenme etkinliklerinde kullanmanın temel avantajları nelerdir?

 • Öğrenenlerin daha çok kontrol edebildiği bir öğrenme süreci.
 • Daha çok öğrenmeye odaklanarak, öğretme kısmını daha az öne çıkarma.
 • Müfredat programındaki içeriğin (göreceli olarak) öneminin azaltılmasıyla, öğrenme sürecinin önemimin artırılması.
 • Resmi olmayan ve özellikle informal öğrenme kapsamına ait senaryolara yönelik olarak resmi öğrenme süreçlerini açma.
 • Öğrenenin erişebileceği kaynakların (içerik, uzman, araç gereç) oldukça fazla sayıda artırılması.
 • Hayatın farklı alanlarının: öğrenme, iş, kişisel ve boş zamanların kaynaştırılması (karışması).

Sosyal Ağ Teknolojilerinin öğretme-öğrenme etkinliklerinde kullanmanın temel dezavantajları nelerdir?

 • Bu teknolojiler yüksek (ya da en yüksek) dijital yeterlilik talep ederler. Bunlar sosyal ağ teknolojilerinden en iyi şekilde yararlanmak için zorunluluktur ve bu ağlara giriş için önemli bir engel teşkil ederler.
 • Sosyal ağ teknolojileri birinin eğitimini ve eğitimsel ihtiyaçlarını belirlemek için belirli bir bilgi birikimi ister.
 • (Otonom) Öğrenme stratejilerinin tasarlanması için belirli bir kapasite isterler.
 • Kaynak bolluğu filtrelemeyi gerekli kılar ve, bu sebeple, filtreleme yeterlilikleri önemlidir.
 • Uygun filtreleme yeterliliklerine rağmen, bilgi kirliliği ve dikkat dağınıklığı oluşacaktır.
 • Hayatın farklı alanlarının: öğrenme, iş, kişisel ve boş zamanların kaynaştırılması. (karışması) (gerçekten de bu iki ucu keskin bir kılıçtır)

http://ictlogy.net/20120507-advantages-and-disadvantages-of-social-web-technologies-in-learning/

Reklamlar